2021

KENTEKEN / BADGE

AFRIKAANS


  JOU NAAM

  E-POS ADRES

   JOU NAAM

   E-POS ADRES


   REËLS VIR DIE GEBRUIK VAN DIE KENTEKENS:

   1. Deur enige van die kentekens af te laai stem jy saam met die reëls vir die gebruik van die kentekens.
   2. Jy mag nie die kenteken verander nie.
   3. Jy moet die kenteken hiperskakel na die skakel wat in die e-pos wat jy sal ontvang kry.
   4. Indien jy nie die kenteken terug hiperskakel nie, mag jy nie die kenteken gebruik op jou webtuiste nie.
   5. Mooi Troues behou die reg om enige persoon te vra om ‘n kenteken te verwyder.

   ENGLISH


    YOUR NAME

    E-MAIL ADDRESS

     YOUR NAME

     E-MAIL ADDRESS


     RULES FOR THE USE OF THE BADGES:

     1. By downloading any of the above badges, you agree to adhere to the rules for the use of the badges.
     2. You are not allowed to change the badges.
     3. You have to hiperlik the badge to the link supplied to you via the e-mail you will receive with the badge.
     4. If you do not hiperlik the badge, you are not allowed to display it on your website.
     5. Mooi Troues has the right to ask anyone to remove a badge.